Podmínky inzerce

Plošná inzerce:

Je určena především pro propagaci produktů, seminářů, kurzů, společenských akcí atd., vkládání loga, fotografie

Cena:

1 cm2    39,- Kč   barevná inzerce (celá strana 14 000,-)

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Služba vkládané inzerce

Je určena k vložení letáčku (propagačního materiálu inzerenta), který je distribuován s časopisem

Pokud se jedná o vklad  neovlivňující váhu tiskoviny (cca do 30 g), účtujeme za vklad 1,- Kč + poštovné 3.- Kč.

V případě požadavku tisku vkládaného letáku (např. rozpisu závodů) je cena závislá na kvalitě provedení. Distribuce poštou po síti předplatitelů.

Rozměry textových stran 174 x 260

S dodáním podkladů nutno zaslat i objednávku.

Slevy:

Při trojím opakování poskytujeme slevu 5%,

Při šesti opakováních 10%

Při 12 a více opakováních 20%.

Odběr zdarma

Objednejte si jezdce

zdarma do vaší emailové schánky

Více informací

Doporučujeme shlédnout equitační výcvik mužstva z roku 1920

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOyvimZuF5o#t=160

Společnost patentových zástupců