Kdo je kdo - Zicháček Josef

*08.12.1903    †20.05.1982

Josef Zicháček

Josef Zicháček byl bývalý člen prvorepublikové jízdní pohraniční stráže a prodělal tak předválečný armádní výcvik. Později byl proto velmi dobrým sportovním jezdcem, posléze trenérem a i obětavým funkcionářem především rozhodčím. Patřil ke generaci, která svým nezměrným úsilím umožnila rozvoj jezdeckého sportu i v dobách komunismu.

Již době svého dětství získal lásku ke koním a jezdeckému sportu. Koním zůstal věrný až do konce života. Pro jeho skromnost jen málo zasvěceným bylo známo, že se za doby okupace jako pracovník jízdního oddílu bývalého policejního ředitelství v Ostravě podílel na ilegální činnosti při převádění čs. vojáků do Polska a při ukrývaní válečných zajatců. Po válce se po zrušení jízdní policie zapojil do sportovní činnosti v tehdejším Svazarmu. Odílově byl dlouhá léta spojen s JK Opava Kateřinky, kde je na jeho počest pořádán i Memoriál. 

Zde se podílel především na výcviku jezdců, zejména dorostenců. Trenérská práce Josefa Zicháčka byla korunována ziskem mnoha přebornických titulů ČSR a ČSSR. Jeho svěřenci reprezentovali opavský jezdecký sport na mnoha závodech v zahraničí. Kromě sportovní činnosti byl zapojen i do veřejného života a jen krátkou dobu před smrtí byl v Opavě spolupořadatelem cyklistického Závodu míru.

< zpět

Společnost patentových zástupců