Kdo je kdo - Breiský mjr. Viktor

*14.07.1905    †20.01.1990

Viktor Breiský a Jiří Pecháček cca 1975

Viktor Breiský byl jedním z nositelů úplného jezdeckého vzdělání, které se v ČSR mohlo získat. Nejdříve absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, po které následovala aplikační škola v Pardubicích a nakonec i pardubický Vyšší vojenský kurs. V té době jako důstojník čs. armády již měl na svém kontě sportovní i dostihové úspěchy.

Mjr. Viktor Breiský byl navíc jedním z těch, kteří dokázali své znalosti a zkušenosti dobře předávat. Jeho trenérská práce vyvrcholila koncem 60. let 20. stol., kdy byl pověřen Čs. jezdeckým svazem, funkcí trenéra národního družstva. Svoji práci vykonával svědomitě a přes narůstající věk ze svého bydliště v Hradci Králové křižoval po železnici celou tehdejší ČSSR, aby dohlížel na nejlepší čs. jezdce. V té době jimi byli především bratislavský Andrej Glatz či Juraj Hanulay st. a pražský Jiří Pecháček. Pochopitelně tak byl u slavných tehdejších startů Jiřího Pecháčka na ME ve Vídni (1974), MS v Cáchách (1976) a při ME v Rotterdamu (1978). Dozoroval i přípravu na OH v Mnichově (1972) či v Moskvě (1980) a zažil i zklamání, když se ani na jednu olympiádu z ideologických důvodů nakonec nejelo. Vedl i juniorská soustředění a společné práce mladých koní. Pro asketický, ale současně velmi moderní styl života byl příkladem mnoha generacím jezdců. Funkce reprezentačního trenéra se vzdal až téměř ve svých 80 letech, ale až do své smrti dál věnoval jezdeckému sportu.

< zpět

Společnost patentových zástupců