Kdo je kdo - Tichota Bohumil Ing.

*01.01.1898    †09.06.1942

ing. Bohumil Tichota

Ing. Bohumil Tichota se narodil v Ježovech u Klatov a jeho jméno je navždy spojeno s hřebčínem v Napajedlích, který pomohl zachránit před zánikem. Svoji hipologickou kariéru zahájil v dostihové stáji J. Palfyho. Po vystudování pražské zemědělské fakulty byl na doporučení zakladatele moderní hipologické zootechniky prof. Františka Bílka přijat na ministerstvo zemědělství jako referent pro chov koní.

Již v té době měl obrovský vztah k dostihovému sportu a mezi amatéry získal několikrát i titul šampiona. Během krize ve dvacátých letech zajistil rozvoji chovu A1/1 potřebné dotace a byl i strůjcem toho, že se ohrožený hřebčín v Napajedlích stal státním majetkem.

Prestiž si získal i v předválečné Evropě, když na kongresu evropských chovatelů A1/1 v Nice v roce 1938 přednes za ČSR významný projev na téma Anglický plnokrevník ve střední Evropě a organizace jeho chovu v Československu pomocí nákupů plemenných koní ve Francii a Irsku".

Vedle svých odborných kvalit prokázal Bohumil Tichota v letech Protektorátu Čech a Moravy, že byl i neohroženým a zásadovým člověkem. Za svůj nekompromisní postoj byl za nacistické okupace zatčen a následně v roce 1942 popraven. Im memorian pak 20. října 1945 získal Čs. válečný kříž a na návrh prof. Václava Michala byla klasická Podzimní cena klisen v ČSSR a dnes v ČR pojmenována a doposud se stále jezdí jako Memoriál ing. Bohumila Tichoty.

< zpět

Společnost patentových zástupců