Kdo je kdo - Havrlantová Olga

*20.08.1941

Olga Havrlantová

Olga Havrlantová, rozená Fialková je celoživotně spjata s Frenštátem pod Radhoštěm. Již ve dvanácti letech se stala členkou jezdeckého klubu, kde je dodnes. S ježděním začala jako dorostenka a v patnácti letech startovala na MČR juniorů v Plzni a následně v Poděbradech. Ve skokových soutěžích pak startovala dalších dvacet let. V průběhu této doby se stala i cvičitelkou, trenérkou a národní rozhodčí se zaměřením na skoky.

Od svých osmnácti let byla tajemníci oddílu ve Frenštátě. Nejprve ve Svazarmu a následně v TJ Slovan, kde již více jak padesát let organizuje všechny akce. Od roku 1974 do roku 2012 byla hospodářkou TJ Slovan Frenštát p.R.

Navíc čtyřicet let pracovala ve výkonném výboru jezdeckého svazu severní Moravy jako hospodářka a ve třech volebních obdobích jako zvolená členka výkonného výboru ČJF. Její osobnost stála v roce 1982 i za výstavbou jezdecké haly, která byla na svoji dobu velkolepou stavbou. Celý svůj život zasvětila jezdeckému sportu a plných 38 let se podílela na chodu jezdeckého areálu, kde ji při sportovních akcích potkáváme dodnes. Je nositelkou čestného odznaku ČJF.

< zpět

Společnost patentových zástupců