Rubrika - 2012 - Komentáře Jezdce

Zběsilý klid

Sezóna ještě ani nezačala a již je obtížné informace o veškerém nejenom zaznamenat, ale hlavně utřídit, pochopit a vyhodnotit. Než je to možné, je čtenář zavalen novou várkou toho, co se kde stalo a co se jinde chystá. V desítkách stájí se promýšlí strategie, jak stihnout propletenec seriálů, které si vzájemně konkurují a termínově překrývají. Slovo amatér ztrácí svůj význam, protože soutěže se posouvají do dní dříve vyhrazených pouze výkonu zaměstnání. Kdo se chce zúčastnit, nesmí být svázán pracovní dobou. Děti musí zvládnout školní povinnosti externě.
Koně ve stájích ale stojí klidně. Jejich čas plyne pravidelně, ohraničen denními rituály. Smířeni s osudem, který jsme jim přichystali. Věří svým lidem, že práce, kterou je nutné vykonat má nějaký důvod.
Pan prezident Václav Havel se v jednom ze svých slavných projevů zamýšlel nad soudobou civilizací. Bude to zanedlouho 20 let. Hovořil o důsledcích globalizace, o tom, jak po celé planetě lidé konzumují stejné potraviny, stejnou hudbu, přejímají stejný životní styl. Zamýšlel se nad tím, jak veškeré civilizační vymoženosti, které dokáží skvěle sloužit a obohacovat náš život, nám současně vyměřený čas beznadějně ochuzují, zplošťují a ničí. Místo aby pomáhaly, člověka často zotročují. Řeč byla přednesena na akademické půdě Harvardské univerzitě a byla, jak jinak, bouřlivě a vstřícně přijata.
Práce s koněm má tu výhodu, že prožité momenty mají svůj pevný časový řád. Nedají se zrychlit výkonnějším čipem, ani znásobit větší pamětí. Naopak jezdecký sport je ale globalizací již plně ovládán. Nemohu stát zcela stranou tohoto systému. Urputně se ale snažím, aby globalizace jezdeckého sportu nepohltila i moje jezdectví.
Čas ve stáji nám plyne stejně klidně jako našim předkům. Práci s koňmi mám rád právě pro ten staletý řád, kde čas odměřují potřeby koní. Kdo dokáže pochopit tento staletý klid, naleznete čas nejenom na zvládnutí řemesla, o kterém hovoří ve své dnešní stati O jezdeckém umění MVDr. Norbert Záliš, ale i na svůj život. A i proto si myslím, že by měly být koně ve státní službě. Všichni by si tak alespoň někdy uvědomili, že cesta je vždy ohraničena zapřaháním, únavou a ošetřením spřežení. 
ing. Cyril Neumann (Jezdec č. 7/2012)

< zpět

Společnost patentových zástupců