Rubrika - 2013 - Seriál O pohár hl. města

Rozpis jezdeckých závodů dne 12. 10. 2013 - č.

Jezdecká společnost Ctěnice MA 0122

Finále O Pohár hl. města Prahy a Cena sdružení sportovních klubů.

Základní údaje:

1.1 pořadatel: Sdružení sportovních klubů ve spolupráci s Jezdeckou společností Ctěnice          MA 0122, spolupořadatel: Magistrát hlavního města Prahy

1.2. datum konání: 12. 10. 2013

1.3. místo konání: Jezdecká společnost Ctěnice, Bohdanečská 259, Praha 9 – Vinoř

1.4. kolbiště: Otevřená jízdárna 70 x 40 m - pískový povrch

1.5. opracoviště: Travnatý povrch 40 x 40 m

1.6. funkcionáři závodů:

ředitel: Jan Vávra, sekretář závodů: Dana Kusebauchová, hlavní rozhodčí: ing. Lucie Starostová, rozhodčí: Jana Formandlová, Magda Formandlová, technický delegát: Petr Bečka, komisař na opracovišti: Vladěna Kračmarová, autor parkuru: Anežka Tůmová, zpracovatel výsledků: Cyril Neumann, hlasatel: Dagmar Neumannová

Technické údaje:

2.1. předpisy: Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), tento rozpis a schválené podmínky seriálu Pohár hl. města Prahy a Cena sdružení sportovních klubů.

2.2. soutěže:

2.2.1. č. 1 Pony handicap ZLP
Cena sdružení sportovních klubů.
Rozhodování podle PJS stupnice A čl. 238.2.2.
Startovné 250,- Kč

2.2.2. Na 1. - 5. místě věcné ceny + floty

2.2.3. č. 2 Pony handicap LP
Cena JS Ctěnice

Rozhodování podle PJS stupnice A čl. 238.2.2.
Startovné 250,- Kč

2.2.4. Věcné ceny na 1.-5. místě v hodnotě (4500,- Kč) 1 500,-, 1 200,-, 900,-, 600,- 300,-

2.2.5. č. 3 Pony handicap SP
Pohár hl. města Prahy
Rozhodování podle PJS stupnice A čl. 238.2.2.
Startovné 250,- Kč

2.2.6. Věcné ceny na 1.-5. místě v hodnotě (6000,- Kč) 2 000,-,1 600,-,1 200,-, 800,-, 400,-.

Po ukončení soutěží proběhne udělení cen za celkové umístění v Poháru hl. města Prahy. Věcné ceny ve výši 12 000,- Kč, 7 000,- Kč, 4 000,- Kč

2.3. předběžný časový rozvrh závodů: 12.00 hod. - začátek soutěže č. 1  po nezbytné technické přestávce bude navazovat další soutěž

2.4. Po dekorování soutěže SP bude provedeno dekorování celoročního seriálu

Všeobecné údaje:

3.1. Přihlášky: Jmenovité přihlášky  s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu: Jezdecká společnost Ctěnice, Bohdanečská 259, 190 17  Praha 9, na e-mail: jezdec@jezdec.cz

Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 11. 10. 2013 do 18.00h.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích vlastním výběrem              z přihlášených s respektováním pořadí došlých přihlášek.
Neúplné přihlášky nebudou přijaty. Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny podle přílohy I. Všeobecných pravidel.

3.2. Startovné - viz jednotlivé soutěže.
Startovné je splatné v hotovosti při prezentaci

3.3. Prezentace - v klubovně JS, od 8,00 hodin. Prezentace bude ukončena jednu hodinu před zahájením první soutěže. Tel.: 603 517 242

3.4. Námitky a stížnosti - v souladu s PJS

3.5. Ubytování - pořadatel  nezajišťuje

3.6. Ustájení - pořadatel nezajišťuje

3.7. Náklady - veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

3.8. Záruky - pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení

3.9. Služby: lékařská: MUDr. Miroslav Tobrmann po dobu konání soutěží, veterinární: zajistí pořadatel proti úhradě,   podkovář: zajistí pořadatel proti úhradě

3.10. Ceny a peněžitá plnění - Věcné ceny dle jednotlivých soutěží.

floty: podle PJS. Dekorování vždy po skončení příslušné soutěže.

3.11. Technická porada se nekoná.

Sekretariát JS je otevřen 12. 10. 2013 od 9.00 hodin po celou dobu konání závodů.

Schválení rozpisu: Rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF v Praze dne:

Ing. Cyril Neumann - předseda JK Jezdecké společnosti Ctěnice                   

Jan Vávra - ředitel závodů

 

< zpět

Společnost patentových zástupců