Rubrika - 2009 - Co bude dál

9996. Rudolf Skřivan st.

Chovatele a bývalého československého reprezentanta Rudolfa Skřivana staršího netřeba představovat. S hnědákem SAVAN patřil v sedmdesátých letech k oporám našeho jezdectví. Při své chovatelské práci je zastáncem a propagáterom českých tradic a jeho příspěvek do diskuze Co bude dál se týká dalšího vývoje podoby KMK, která je stále předmětem diskusí.

Příspěvek o budoucí podobě KMK bych uvedl spíše otázkou?: Co sleduje státní dotační zemědělská politika v chovu koní a jsou v případě KMK státní cíle naplňovány?

 V případě, že by KMK zůstalo v podobě v jaké bylo doposud. Zvláště nezařazením valachů a nepřevedením startovného do dotačního titulu. Bylo by dobré KMK zrušit a peníze použít, tam kde jsou více potřeba. Například na humanitární účely a ne aby je získávala skutečně úzká skupina lidí. Může být zajímavé zjistit, kolik který subjekt získal tímto způsobem finančních prostředků. Tato kontrola může být návrhem pro některé orgány.

Neobstojí ani jediné tvrzení, že by se něco z navrhovaného nedalo uskutečnit vzhledem k postoji z ministerstva nebo využitím dotačního titulu.

Proto navrhuji k diskusi tuto budoucí podobu KMK:

 Podoba KMK 2009

Svaz chovatelů CS a Kinský a většina chovatelů ČT, což má logiku k dotačnímu titulu na KMK, upřednostňuje metodiku co nejširší účasti v kontrole dědičnosti a tedy i zařazení valachů do soutěží, které podle nich nemají být pouze elitním výběrem. Výsledek koně špatného je statisticky stejně cenný jako u koně vítězného.

Pozitivně vidí účast zahraničních koní pro srovnání, ale státem dotovaná soutěž by však neměla být kontrolou dědičnosti zahraničních odchovů. Ve většině zemí je zahraniční kůň znevýhodněn a např. v Německu nemůže náš odchovanec startovat vůbec (v podobných chovatelských soutěžích).

 Pravidla

 Kategorie:   4-letí hřebci a valaši, 4-leté klisny, 5-letí hřebci a valaši, 5-leté klisny, 6-letí hřebci a valaši, 6-leté klisny

Stupně obtížnosti:

první část sezóny   druhá část sezóny

čtyřletí -Z-                       -ZL-

pětiletí -ZL-                     -L-

šestiletí -L*-                    -S*-

Finálové soutěže pro všechny věkové kategorie koní jsou dvoudenní a dvoukolové.

1.             kolo je na stupni obtížnosti *.

2.             kolo je na stupni obtížnosti **.

Financování

Finanční  prostředky by se měly rozdělit tak, aby se KMK mohlo účastnit co největší procento koní z ročníku obou kategorií.

Součastné rozdělování finančních prostředků nedovoluje méně solventním chovatelům koní účastnit se, proto při kontrole dědičnosti chybí velké procento koní.

Jak rozdělovat finanční prostředky, aby se jednalo skutečně o celou populaci ročníků

Finanční prostředky použít na startovné. Pořadatelé si vyfakturují počet koní x 400,- Kč, které do teď platil majitel koně a to je podstatná věc, proč se KMK účastní tak málo koní. Dále si vyfakturuje komisaře, rozhodčí, hlasatele, ustájení ve finále a veškeré další náklady, které pořadateli vzniknou s pořádáním KMK. Zbytek finančních prostředků se pak teprve použije na výhry ( do pátého místa ).

Zahraniční koně budou hodnoceni 1/3 z výhry.

Pořadatelství

Pořádání KMK se pokud možno spravedlivě rozdělí po celé republice, aby nedocházelo k tomu, že se u někoho kritéria konají dvakrát za rok a někomu je pořádání odmítnuto.           

Rudolf Skřivan st.

< zpět

Společnost patentových zástupců