Rubrika - 2013 - Komentáře Jezdce

Desetkrát na Žofíně

Když ing. Jan Kutěj s rodinou Skřivanových v roce 1993 uspořádal první večer jezdeckého sportu v aukční hale v Litomyšli asi netušil, že galavečer nakonec doputuje až na pražský Žofín. Tradici slavnostního vyhodnocení uplynulé sezóny pak postupně přebírali další organizátoři, ale s oslavou jezdeckého sportu byla Litomyšl dlouho spjata.
Na konci první desítky byly večery přeneseny do Prahy a se vstupem redakce Jezdectví zakotvil večer na pražském Žofíně. Máme za sebou tedy 21. galavečer.
Díky exkluzivnímu prostředí i celkovému pojetí se žofínská desetiletka rozpočtově jistě výrazně vzdálila poloamatérsky organizovaným setkáním přátel v Litomyšli. Přispěla k tomu i změna struktury jezdecké společnosti. Zatímco v devadesátých letech se téměř všichni koňaři znali, překotný nárůst jezdeckých soutěžících nejenom společnost výrazně zprofesionalizoval, ale především vnesl do jejích řad značnou anonymitu. Postupně se proto měnila i struktura programu večerů.
V posledních letech je česká veřejnost vyhlašováním různých anket a hodnocením uplynulého roku zavalena. Pokud je večer zasvěcen celospolečensky obdivovanému sportu, či si ze svých řad ty nejlepší vybírají příslušníci jevištního či televizně-seriálového herectví, je často takovému večeru věnován i hlavní vysílací čas v TV. Všechny takové akce pak inspirují i pořadatele dalších spolkových večerů vzájemné chvály, při organizaci jejich estrády.
Základním již mnohokrát ověřeným pravidlem každé podobné oficiální části večera, který by nakonec měl být především společenským setkáním, je stopáž. Kdykoli přesáhne 90-100 minut je vše předem ztraceno.
Přes veškeré výtky, které byly tímto směrem vzneseny v uplynulých letech, se bohužel organizátoři jezdeckého večera na Žofíně nejenom nepoučili, ale naopak se v délce programu topí čím dál hlouběji.
Dokladem toho je letošních dekorovacích 260 minut (včetně 40 minutové přestávky), které bylo neúnosné i pro otrlé sledovače čehokoliv. Jako vždy se tak přehlídka oceněných odehrávala za nezájmu značné části (pokud nechci použít slovo většiny) návštěvníků. Stává se tak pravidlem, že značná část publika do hlavního sálu jen občas nahlédne.
Největší zážitek z Žofína si tak letos odnesli především televizní diváci. Ti při sledování zpravodajském šotu mohli na několik sekund zalitovat, že na galavečeru Koně na Žofíně nejsou osobně přítomni.
Na závěr musím konstatovat. Dámy byly jste krásné. Škoda, že zbylo tak málo času. 
 ing. Cyril Neumann (Jezdec 4/2013)

< zpět

Společnost patentových zástupců