Rubrika - 2012 - Komentáře Jezdce

Náš úspěch přijde ze zahraničí

Přes zahraniční angažmá jsme si v prvních měsících sezóny užili doma i Aleše Opatrného. Ten se snažil v zahajovacích závodech Českého skokového poháru získat žebříčkové body jistě i proto, že v postupující sezóně bude muset plnit především zahraniční povinnosti vůči svým novým partnerům. Potvrzuje to i jeho prohlášení, že se již pravděpodobně přestane o postup do hořovického finále 2012 snažit.
Po Velké ceně Kolína by nemělo ale zapadnout jeho hodnocení, pronesené do televizní kamery, ohledně obtížnosti parkuru. V poměru k možnému zisku dotace se zdála obtížnost Velké ceny našemu dlouholetému jezdci číslo jedna neúměrně těžká. Vyjádření Aleše Opatrného je o to důležitější, že po letošním angažmá v Rakousku, a nejenom po něm, již pár evropských kurzů viděl. Může tak objektivně posoudit domácí a zahraniční obtížnost.
Úroveň našich domácích parkurů je námět k diskuzi již po mnoho sezón. V minulosti se zdála být mírnější obtížnost domácích kurzů hlavní překážkou na naší cestě za konkurenceschopností s evropskými soupeři. Nyní se dovídáme od zkušeného jezdce, že náš domácí parkur je těžší než by čekal. Přesto se dá očekávat, že při konfrontaci na významnějších evropských konkurech budou mít české dvojice opět problémy.
Dá se nějak pochopit tento zdánlivý rozpor? Na jedné straně v porovnání se zahraničními zkušenostmi, naše jednička vnímá domácí soutěž jako neúměrně obtížnou, a na druhé straně přetrvávájí potíže českých reprezentantů při soutěžích CSIO či jiných významnějších mezinárodních střetnutích?
Může za to Skokový pohár?
Již jedenáct sezón ovládá náš domácí skokový sport seriál Skokového poháru. V průběhu let splnil většinu z toho, co si jeho zakladatelé přáli. Díky žebříčkové přehlednosti pomáhá významně popularizoval jezdecký sport, umožňuje marketinkové využití jezdectví jak v regioech, tak na celostátní úrovni, dokázal využít potenciál sportovního kanálu ČT4.
Pro náročnější fanoušky jezdeckého sportu však přinesl jeden zásadní problém. Skokový pohár dokázal natolik naplnit ambice domácích jezdců a majitelů, že v průběhu uplynulých let významně poklesla touha startu českých seniorských reprezentantů na významných soutěžích v zahraničí.
Ohlédneme-li se za desetiletím Skokového poháru, vidíme ale, že to bylo dobře. Čeští skokoví jezdci získali seriálem platformu pro svoji výkonnostní úroveň. Domácí diváci pak zajímavý soutěžní program. Je nutné si ale stále připomínat, že naše konkurenceschopnost pro důležitá jezdecká střetnutí tím rozhodně nevznikla.
Jezdecká globalizace
Po mnoho let jsme naříkali, že čeští stavitelé nedokáží postavit kurzy na skutečných mírách. Zdálo se, že právě to je příčinou pomalého výkonnostního růstu. Reakce Aleše Opatrného potvrzuje, že hodně z toho již neplatí. Na českých kolbištích již občas stojí skoky evropských rozměrů. A řada našich jezdců se s nimi je již schopna obstojně vyrovnat.
Aleš Opatrný ale nekritizoval obtížnost kurzu jako takového, ale pouze obtížnost v závislosti na výši dotace. Tzn. nepřipadla mu úměrná míra rizika a zatížení koní, v poměru k tomu, co bylo možné získat.
V jeho prohlášení se tak objevilo další sdělení. V řadě evropských zemí, které také nepatří k hlavnímu výkonostnímu proudu, byl již tento problém vyřešen. Cílem domácích závodů těchto zemí není prioritně se vyrovnat světové úrovni. Tyto závody slouží k uspokojení soutěžních cílů domácích jezdců. Pokud někdo získá ambici postupu do vyšší kategorie, neobejde se bez stálého kontaktu s touto kategorií. Tu nalezne pouze v jezdecky vyspělých zemích, kterým samozřejmě vévodí Německo. Řada světových jezdců to již vyřešila i trvalým pobytem v některé z těchto zemí, samozřejmě při zachování své státní příslušnosti. Tento trend čeká určitě i ČR. Příklad Aleše Opatrného, ale i mladých jezdců Barbory Tomanové, Filipa Doležala nebo Nathalie Crnkové to potvrzuje. Musíme si tedy začít zvykat na české jezdce vyskytující se na domácích kolbištích pouze sporadicky. Domácí závody pak budou zábavou, která nebude mít zcela přímou souvislost s případnými úspěchy našich barev v zahraničí. O ty se postarají Češi globalizovaně integrovaní do tradičních míst světového jezdectví. Ing. Cyril Neumann (Jezdec 13/2012)

< zpět

Společnost patentových zástupců