Rubrika - 2012 - Komentáře Jezdce

Nejsou spiklenci jako spiklenci

Většina z nás v těchto dnech sleduje vývoj kauzy bývalého hejtmana Ratha. Není pochyb, že v naší politice se pohybují i další spiklenci. Přeju si, aby po letech bezuzdného drancování, novodobé loupežníky kauza Rath alespoň trochu znervóznila.
Spiklenectví ale může mít i jiný morální rozměr. Připomněl jsem si to nejenom při četbě dalšího pokračování O jezdeckém umění, ale i při sledování Velké ceny Kolína.
Jaké spiklenectví mám na myslí? Pracuji již dlouho s koňmi a plně se ztotožňuji s tím, že očekávat od koní morálku v našem slova smyslu není možné. Úvahy typu “já se o něj starám a on dělá či nedělá to či ono”, patří k úsměvným úvahám jezdeckých zelenáčů.
V únoru tohoto roku přednášela ve Francouzském institutu v Praze členka Saumurské Cadre Noir Nadeje Boudon. Na otázku jedné dětské posluchačky, zda je pro začátečníka lepší koně střídat, či jezdit pouze jednoho, odpověděla podle očekávání.
Když se ve své odpovědi dostala k pokročilému stádiu výcviku a chtěla vyjádřit proč v té chvíli soustředit práci na jednoho koně, nemohla dlouho najít správné slovo. Nakonec zdůvodnila potřebu dlouholeté práce s jedním koněm nutností vzniku jisté formy vzájemného spiklenectví. Paní Bordon tak půvabně vyjádřila situaci, která může vzniknout mezi jezdcem a “jeho” koněm, či lépe řečeno mezi koněm a “jeho” jezdcem.
Byl jsem rád za ten moment. Již delší dobu pozoruji na koních, které staromódně a v rozporu se současnými trendy pracujeme v naší stáji po mnoho sezón, vznik takového spiklenectví. A v rozporu s mým odborným cynismem věřím, že někteří koně dokáží pro “svého” člověka udělat i něco navíc.
V minulém čísle mi tento pocit potvrdila i Zuzana Zelinková, která je přesvědčena, že při Velké ceně v Ebreichsdorfu pracoval její NINJA “pro ni”. A při Velké ceně Kolína jsem měl podobný pocit při jízdě Veroniky Macánové a CHIN CHIN. Již mnoho sezón jezdí a menežuje tato jezdkyně svého koně. CHIN CHIN dostal čas a může tak pracovat pro “svoji” jezdkyni.
A tak i rozumím rozdílu mezi cvičeným a vzdělaným koněm, který se nám snaží vysvětlit MVDr. Norbert Záliš. Vzdělaný kůň je schopen vnímat. nejen sama sebe, ale i situace, do kterých je “svým” člověkem přiveden. Oproti kauzám, které již dlouho plní titulní strany našich deníků, je pozorování občasného spiklenectví na jezdeckých kolbištích krásným zážitkem. Ing. Cyril Neumann (Jezdec 11/2012)

< zpět

Společnost patentových zástupců