Rubrika - 2009 - Co bude dál

9995. Alek Pejos

Proč ustavit Královéhradecký kraj ČJF a proč je kolem tohoto ustavení takový humbuk? Vždyť v ostatních oblastech ČJF proběhlo rozdělení bez jakýkoliv problémů a dohodou, bez zbytečných dotazníků a nedůstojných akcí OV ČJF. Východočeská oblast je jednou z posledních oblastí, která ke své škodě nekopíruje státoprávní uspořádání jako všechny ostatní svazy, registrové v ČSTV. V královéhradeckém kraji jsou rozděleny všechny sporty kromě jezdectví. Východočeská oblast má asi 215 subjektů. Po ustavení královéhradeckého kraje by byl stav 107 subjektů Hradeckého kraje a  108 subjektů kraje Pardubického, čili polovina. 
Struktura ČSTV kopíruje státoprávní uspořádání a má zřízena krajská sdružení ČSTV. V současné době je celá východočeská oblast registrována v krajském sdružení Hradce Králové a využívá toto sdružení ke schůzovní činnosti, vedení účtu, poštovné a ostatní služby. Provoz tohoto sdružení financuje ČSTV. Při ustavení Pardubického kraje ČJF by subjekty mohly zdarma využívat pardubické sdružení ČSTV. V dnešní době, kdy ČJF nemá generálního sponzora a uvažuje o zvýšení licenčních poplatků, aby získala finanční prostředky do svého rozpočtu, je škoda nevyužít finančních prostředků, které mají kraje ve svých rozpočtech na rozvoj tělovýchovy a sportu. Konkrétně Královéhradecký kraj poskytl k tomuto v roce 2002 750 tis. Kč, v roce 2007 již 7,9 mil. Kč a v roce 2008 plánuje částku 8,1 mil. Kč. Pardubický kraj vynakládá na zmíněný účel ještě vyšší částky. V roce 2007  to bylo 9 mil. Kč a stejně tak v roce 2008. Protože však svaz ČJF není v pardubickém kraji registrován, nemůže svaz z těchto prostředků čerpat. Při rozdělení východočeské oblasti a registraci v pardubickém kraji by svaz ČJF mohl čerpat z grantů až 200 tis. Kč. Zatím lze čerpat finanční prostředky jen v královéhradeckém kraji. Tyto finanční prostředky musí být použity pouze pro členy a sdružení s působností v královéhradeckém kraji! Z toho je zcela jasné, že rozdělení oblasti na kraje přinese finanční prostředky do našeho sportu.

Další výhodou bude menší počet subjektů v kraji, tudíž lepší a progresivnější služby pro subjekty v kraji. Hlavně snížení agendy, a tím snížení zátěže sekretáře, který bude efektivněji, kvalitněji a rychleji pracovat pro potřeby subjektů, lépe než doposud.

Domnívám se, že dojde k většímu přehledu o subjektech, jezdcích a koních v kraji.
Je smutné, že toto bylo projednáno již v roce 2007 na třech jednáních u primátora v Hradci Králové s předsedou OV Jiřím Černým. Přestože Jiří Černý s naším názorem souhlasil, podal s Vladimírem Zvěřinou podklady k VV ČJF pro pokus o podvod při ustavení královéhradeckého kraje, za který jsem já a někteří další byli Dik potrestáni.

Pokusil jsem se zde uvést několik důvodů hovořících ve prospěch rozdělení Východočeské oblasti ČJF, i když tyto důvody by měly být podružné, neboť hlavním důvodem by mělo být sladění organizační struktury ČJF se státoprávním uspořádáním ČR. Už také proto, že k takovémuto sladění již ve většině oblastí došlo. Přesto se domnívám, že důvody, které jsem zde uvedl, jednoznačně hovoří ve prospěch rozdělení oblasti. A tento prospěch by byl i finančně vyjádřitelný a ne v malých částkách.

Vladimír Zvěřina ve svém článku píše, že "dělení oblasti nepřinese klubům prakticky nic pozitivního a že negativa dělení převažují, a to významně." Škoda, že tato negativa neuvedl, aby si čtenáři mohli udělat vlastní názor, jak dalece jsou převažující.

Pokud jde k jeho vyjádření k mému odvolání proti rozhodnutí DiK k soudu, domnívám se, že bude lépe nechat na soudcích, jak danou záležitost rozhodnou. Amatérských vykladačů práva je v ČJF již beztak dost.

Alek Pejos

< zpět

Společnost patentových zástupců